^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Уџбеници 2015-2016

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 2. РАЗРЕД

                                                                                                                    школска 2015/2016.година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1. Српски језик

Читанка 2

Граматика2

Радна свеска2

Латиница 2

(радни уџбеник)

М.Јузбашић

Н.Тркуља

Н.Смоловић

А.Ивезић

Д.Кувељић

Н.Јовић

Т.Јаневска

БИГЗ

2.140,00

2. Математика

Математика 2

Радна свеска

М.Јовановић Лазић

Д.Дрндаревић

БИГЗ

700,00

3. Свет око нас

(Маша и Раша)

Уџбеник

+

Радна свеска

Б.Животић

Klett

1280,00

4. Музичко

Уџбеник 2

З.Радовановић

М.Игњатовић

БИГЗ

690,00

5. Енглески

Step by step 2

Уџбеник

+

Радна свеска

Д.Макевић

Б.Делић

БИГЗ

1170,00

6.Ликовно

Радни уџбеник

+

материјали

Др.Невен Хаџи Јованчић

Klett

850,00

                                                                                                                                                        УКУПНО: 6.830,00

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД

                                                                                                                     школска 2015/2016.година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1. Српски језик

Читанка 3

Српски језик 3

уџбеник

Српски језик 3

наставни листови

В.Шојић

М.Касаповић

А.Пејовић

В.Шојић

М.КасаповићА.Пејовић

БИГЗ

690,00

+

550,00

+

550,00

1.790,00

2. Математика

Радни уџбеник 1.

Радни уџбеник 2.

Радна свеска

Контролне вежбе

М.Јовановић Лазић

Д.Дрндаревић

БИГЗ

550,00

550,00

700,00

350,00

2.150,00

3. Природа и друштво

Уџбеник 3

+

Контролне вежбе

Д.Љубисављевић

Т.Јаневска

Т.Јаневска

БИГЗ

640,00

+

350,00

4. Музичко

Распевано дете 3

уџбеник

М.Гаљевић

БИГЗ

590,00

5. Енглески

Step by step 3

Уџбеник

+

Радна свеска

Д.Макевић

Б.Делић

БИГЗ

670,00

+

500,00

                                                                                                                                                        УКУПНО: 6.690,00

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД

                                                                                                                       школска 2015/2016.година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1. Српски језик

Читанка 4

Забавна граматика

(уџбеник)

Забавна граматика

(радна свеска)

С.Маринковић

С.Марковић

Креативни

центар

730,00

+

450,00

+

520,00

1.700,00

2. Математика

Радни уџбеник 1.

Радни уџбеник 2.

Радна свеска

М.Максимовић

БИГЗ

600,00

600,00

550,00

1.750,00

3. Природа и      друштво

Уџбеник

+

Радна свеска

И.Васиљевић

В.Радовановић Пенески

А.Блажић

Креативни

центар

670,00

+

610,00

4. Музичко

Уџбеник 4

Распевано дете 4

уџбеник

М.Гаљевић

М.Јовановић Лазић

БИГЗ

590,00

5. Енглески

Discover English

4

 

Longman

1.500,00

                                                                                                                                                        УКУПНО: 6.820,00

 

 

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

 

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 5. РАЗРЕД

 

                                                                                                                        школска 2015/2016.година

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1. Српски језик

Читанка„Уметност речи“

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

мрНаташа Станковић-Шошо

др Бранко Сувајџић

Јелена Срдић

Н.Станковић-Шошо Б.Сувајџић

Ј.Срдић

Логос

840,00

620,00

530,00

2. Енглески језик

Discover English  – уџбеник и радна свеска

 

Pearson

(Longman)

950,00

550,00

3.Ликовна култура

Уџбеник5- 5лк11

З. Милинковић

М. Јанковић

БИГЗ

770,00

4. Музичка култура

Уџбеник5- му11

М. Петров

Д. Грујић

БИГЗ

740,00

5. Историја

Уџбеник 5ис12

А. Петровић

В. Лучић

П. Петровић

БИГЗ

850,00

6. Географија

Моја планета 5- 5ге11

А. Шмигић

Р. Јокић

В. Гавриловић

БИГЗ

830,00

7. Математика

Радни уџбеник 1. и 2. део

Збирка задатака

(Вежбам математику)

М.Стојисављевић-Радовановић

Љ.Вуковић

Ј.Ранчић

Креативни центар

880,00

880,00

460,00

8. Биологија

Уџбеник

Радна свеска

В.С. Миковиловић

Т. Станојевић

БИГЗ

850,00

640,00

9. Техничко

Уџбеник

Радна свеска са материјалом

Н.Стаменковић

А.Вучићевић

Клетт

780,00

1200,00

10.Францускијезик

O la laCollege 1 (уџбеник и радна свеска у једном)

 

Data status

1190,00

11. Информатика

Уџбеник

Н. Клем

БИГЗ

860,00

 

                                                                                                                                                      УКУПНО: 14.420,00

 

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

 

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД

 

                                                                                                                   школска 2015/2016.година

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА У ДИНАРИМА

1. Српски језик

Читанка

Граматика

Радна свеска

Мр Н.С.Шошо, др Б.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

Мр Н.С.Шошо, дрБ.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

Логос

840,00

620,00

530,00

2. Енглески језик

уџбеник и радна свеска

 

Pearson (Longman)

950,00

550,00

3. Ликовна   култура

Уџбеник

Ј. Глигоријевић

З. Алексић

БИГЗ

770,00

4. Музичка култура

Уџбеник

М. Петров

Д. Грујић

Љ. Милићевић

БИГЗ

740,00

5. Историја

Уџбеник

Р. Михаљчић

Завод за уџбенике

770,00

6. Географија

Географија 6

С. Вујадиновић

Р. Голић

Логос

850,00

7. Физика

Уџбеник

Збирка задатака

К. Стевановић

М. Крнета

К. Стевановић

М. Крнета

Р. Тошовић

БИГЗ

890,00

640,00

8. Математика

Радни уџбеникI + II

Збирка задатака

Стојсављевић-Радовановић, Вуковић, Ранчић, Јончић

Креативни центар

500,00

500,00

740,00

9. Биологија

Уџбеник

Радна свеска

Н. Букуров

Ј. Радосављевић

Т. Станојевић

Н. Букуров

БИГЗ

850,00

640,00

10. Техничко образовање

Уџбеник

Радна свеска са материјалима

Н.Стаменовић

А.Вучићевић

Klett

780, 00

1200,00

11. Француски језик

O la la 2 (уџбеник и радна свеска у једном)

 

Data status

1190,00

12. Информатика и рачунарство

Уџбеник

Н. Клем

Н. Лазовић

БИГЗ

860,00

 

                                                                                                                                                                           УКУПНО: 15410, 00

 

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

 

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД

 

                                                                                                                    школска 2015/2016.година

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА У ДИНАРИМА

1. Српски језик

Читанка

Граматика

Радна свеска

Мр Н.С.Шошо, др Б.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

Мр Н.С.Шошо, дрБ.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

Логос

840,00

620,00

530,00

2. Енглески језик

уџбеник и радна свеска

 

Pearson (Longman)

950,00

550,00

3. Ликовна   култура

Уџбеник

Ј. Глигоријевић

БИГЗ

770,00

4. Музичка култура

Уџбеник

М. Петров

Д. Грујић

БИГЗ

740,00

5. Историја

Уџбеник

А. Петровић

В. Лучић

П. Петровић

БИГЗ

850,00

6. Географија

Моја планета 7

Ј. Јаковљевић

Н. Бировљев

БИГЗ

830,00

7. Физика

Уџбеник

Збирка задатака

К. Стевановић

М. Крнета

Р. Тошовић

БИГЗ

890,00

640,00

8. Математика

Уџбеник

Збирка задатака

Н. Икодиновић

С. Димитријевић

Н. Вуловић

С. Милојевић

Клетт

790,00

620,00

9. Биологија

Уџбеник

Радна свеска

Н. Букуров

К.М. Пауновић

Г. Вукобратовић

Н. Радисављевић

БИГЗ

850,00

640,00

10. Хемија

Уџбеник

М. Ранђеловић

М. Марковић

БИГЗ

830,00

11. Техничко образовање

Уџбеник

Радна свескаса материјалима

И. Тасић

Д. Глушац

Завод за уџбенике

676,00

593,00

500,00

12. Француски језик

Junior plus 3 –

Уџбеник

Радна свеска

 

Data status

960,00

730,00

13. Информатика и рачунарство

Уџбеник

Н. Клем

Н. Лазовић

БИГЗ

860,00

 

                                                                                                                                                                          УКУПНО: 16.259,00

 

ОШ „Душан Јерковић“ Рума

 

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД

 

                                                                                                                   школска 2015/2016.година

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА У ДИНАРИМА

1. Српски језик

Читанка

Граматика

Радна свеска

Мр Н.С.Шошо, др Б.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

Мр Н.С.Шошо, дрБ.Сувајџић

С.Савовић,Ј.Срдић, Д.Ћећез-Иљукић

ЛОГОС

840,00

620,00

530,00

2. Енглески језик

Уџбеник и радна свеска

 

Pearson (Longman)

950,00

550,00

3. Ликовна   култура

Уџбеник

Ј. Глигоријевић

БИГЗ

770,00

4. Музичка култура

Уџбеник

М. Петров

Д. Грујић

БИГЗ

740,00

5. Историја

Уџбеник

Ђ. Ђуровић

М. Pавловић

Завод за уџбенике

938,00

6. Географија

Географија Србије

М. Милошевић

Ј. Брoвљев

БИГЗ

830,00

7. Физика

Уџбеник

др Д. Поповић

мр М. Богдановић

др А. Кандић

Логос

940,00

8. Математика

Уџбеник

Збирка задатака

Н. Икодиновић

С. Димитријевић

Н. Вуловић

С. Милојевић

Б. Попвић

Клетт

790,00

620,00

9. Биологија

Уџбеник

Радна свеска

Д. Тусић

БИГЗ

850,00

640,00

10. Хемија

Уџбеник

Радна свеска

М.Ранђеловић

М.Марковић

БИГЗ

830,00

640,00

11. Техничко образовање

Уџбеник

Радна свеска

материјал

И. Тасић

М. Петровић

В. Сајферт

Завод за уџбенике

676,00

593,00

500.00

12. Француски језик

 

Уџбеник из 7.разреда

Data status

 

13. Информатика и рачунарство

Уџбеник

Н. Клем

Н. Лазовић

БИГЗ

860,00

 

                                                                                                                                                                           УКУПНО: 14.707,00

 

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.