^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Организација сусрета Ученичких парламената из ОШ на територији општине Рума

Дана 3. 11. 2022. у нашој школи организован је сусрет Ученичких парламената са територије општине Рума. На састанку је учествовало 8 координатора парламената из 8 школа и 60 ученика. Сусрет је организован у оквиру пројекта: ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА У
СРБИЈИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ УЧЕНИКЕ. Приликом сусрета организоване су следеће активности:

1. Формирање Асоцијације Ученичких парламената основних школа на
територији општине Рума
2. Радионица ИМЕ 1
3. Изношење предлога за заједничке активности
4. Забавне игре (тајанствена личност, изрази лица, шта би радије изабрао)

парларе

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.