^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Списак уџбеника за шести разред школске 2013/2014. године

уџбеници за 6. разред

предмет

уџбеник

аутор

издавач

 

српски језик

читанка „Корак“

Несторовић Грушановић

КЛЕТ

 

радна свеска

Ломпар Несторовић

КЛЕТ

 

граматика

Ломпар

КЛЕТ

 

енглески језик

Discover English 3 уџбеник+ р.свеска

Wakeman

Longman

 

ликовна култура

уџбеник

Глигоријевић Алексић

БИГЗ

 

музичка култура

уџбеник

Петров Грујић Милићевић

БИГЗ

 

историја

16310* уџбеник

Михаљчић

Завод

 

географија

уџбеник

Ковачевић Влајев

КЛЕТ

 

физика

уџбеник

Стевановић Крнета

БИГЗ

 

збирка задатака

Стевановић Крнета Тошовић

БИГЗ

 

математика

уџбеник

Димитријевић Икодиновић

КЛЕТ

 

збирка задатака

Милојевић Вуловић

КЛЕТ

 

биологија

уџбеник

Букуров Станојевић Радосављевић

БИГЗ

 

радна свеска

Букуров

БИГЗ

 

тех. и инф. обр.

16375*уџбеник

Попов Тешан

Завод

 

16376*р. свеска

Попов Чудић

Завод

 

француски језик

Оh la la 2 уџ.+р.с.

 

Дата статус

 

информатика

уџбеник

Клем Лазовић

БИГЗ

 

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.