^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Списак уџбеника за осми разред школске 2013/2014. године

уџбеници за 8.разред

предмет

уџбеник

аутор

издавач

 

српски језик

читанка „Речи мудрости“

Несторовић Грушановић

КЛЕТ

 

радна свеска

Ломпар Несторовић Грушановић

КЛЕТ

 

граматика

Ломпар

КЛЕТТ

 

енглески језик

Step by step-уџ.

 

БИГЗ

 

Радна свеска

 

БИГЗ

 

ликовна култура

уџбеник

Глигоријевић

БИГЗ

 

музичка култура

уџбеник

Петров Грујић

БИГЗ

 

историја

уџбеник

Вајагић Стошић

КЛЕТ

 

географија

Географија Србије

Милошевић Бранков

БИГЗ

 

физика

уџбеник

 

ЛОГОС

 

збирка задатака

нема

-

 

математика

уџбеник

Икодиновић Димитријевић

КЛЕТ

 

збирка задатака

Поповић Вуловић Милојевић

КЛЕТ

 

биологија

уџбеник

Тусић

БИГЗ

 

радна свеска

Тусић

БИГЗ

 

хемија

уџбеник

Адамов Ђорђевић Каламковић

герундијум

 

зб. зад. са лаб.в.

-//-

герундијум

 

тех. и инф. обр.

18370*уџбеник

Петровић Сајферт Тасић

Завод

 

18371*р.свеска

-//-

Завод

 

француски језик

Junior plus 3

 

Дата статус

 

информатика

уџбеник

Клем Лазовић

БИГЗ

 

 

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.