^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Обавештење за ученике старијих разреда о предстојећој онлајн настави

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ЗА ПЕРИОД 30.11. – 18.12. 2020.

Основна школа „Душан Јерковић“ је на почетку школске 2020/2021, усвојила оперативни план којим је предвиђено да ученици првог циклуса наставу похађају по основном моделу, док ученици другог циклуса наставу похађају по комбинованом моделу.

Услед погоршања епидемиолошке ситуације у целој држави, ученици другог циклуса ће у периоду 30. 11. – 18. 12. 2020. наставу похађати преко онлајн плтформе. Као средство комуникације са ученицима, ОШ „Душан Јерковић“ је изабрала гугл учионицу. Тај избор је унешен и у примарни оперативни план. Почетком септембра, школа је прихватила сугестију Министарства просвете и сви ученици и наставници су добили нове мејл адресе. Ученици су већ приступили раду у новим гугл учионицама, које ове године имају и опцију организовања видео састанка (гугл мит). Ученицима ће такође бити доступни садржаји Министарства просвете на платформи РТС Планета.

Приступ учионицама имаће и директор школе, као и предагошко – психолошка служба и они ће том приликом вршити инструктивно – педагошки надзор, односно пружати саветодавну подршку наставницима.

За ученике који имају техничке потешкоће организован је посебан вид подршке. Са њима ће се сарадња остваривати путем других видова комуникације као што су – директни позиви, вибер...

Посебна пажња ће бити посвећена и ученицима којима је то потребно кроз структуиран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП) – ИОП - 1, ИОП – 2, ИОП – 3. Школа је у оквиру оперативног плана дефинисала начин остваривања наставе, односно пружање подршке за ове ученике и исти ће прилагодити онлајн настави.

Настава на даљину реализује се настављањем реализације Посебног програма основног образовања и васпитања, а у складу са претходним упутствима.

Настава ће се од 30. 11. одржавати преко онлајн платформе, а према распореду који је утврђен на почетку школске године. Сатница такође остаје иста као и у време редовне наставе, с тим што ће наставници пружати ученицима и подршку у виду додатне и допунске наставе, ако имају потребу за истом.

Наставници ће пратити и вредновати развој, напредовање и ангажовање ученика и оцењивати ученике у току наставе на даљину, у складу са прописима који уређују оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Посебна пажња ће бити посвећена напредовању ученика у складу са принципима формативног оцењивања. На основу тих података и оцена добијених у току непосредне наставе у школи, наставници ће имати могућност да изведу закључну оцену. Наставници имају аутономију да писмене провере које не могу да реализују путем наставе на даљину одрже у другом полугодишту, водећи рачуна о распореду писаних провера из других предмета.

Ученици који не буду задовољни оценом, моћи ће да исту поправе у школи, ако предметни наставник то одобри. Приликом доласка у школу ради одговарања поштоваће се све епидемиолошке мере.

ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – ДРУГИ ЦИКЛУС

Број часа

Време трајања

Одмор

1.

14:00 – 14:30

10

2.

14:40 – 15:10

10

3.

15:20 – 15:50

10

4.

16:00 – 16:30

5

5.

16:35 – 17:05

5

6.

17:10 – 17:40

/

  • Напомена- наставници који буду деци пружали додатну подршку, у виду додатне или допунске наставе, реализоваће је у договору са ученицима, поштујући унапред предвиђене рокове- у периоду најкасније до 19:30.
Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.