^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Предметна настава

Српскијезик

Ђурђица Јовановић,

Вишеслава Налчић,

Софија Фаркић Вадоц,

Ивана Ерцеговац,

 

Енглески језик

Ивана Милојевић-други циклус,

Снежана Кљајић-други циклус,

Оливера Чојчић-други циклус,

Светлана Божић-први циклус,

Јелена Дешић-први циклус

Француски језик

Софија Пузић

 

 

 

 

 

Руски језик

Кристина Черги

 

 

 

 

 

Немачки језик

Бенита Живковић

 

 

 

 

 

Историја

Обренка Красић,

Мара Вукашиновић

 

 

 

Географија

Радослава Јаковљевић,

Никола Петровић

 

 

 

Математика

Јордан Станојковски,

Снежана Белотић,

Невена Ферлан

 

Физика

Снежана Керкез,

Живомир Васиљевић

 

 

Хемија

Бранка Вујанић,

Мирјана Ерор

 

 

 

Биологија

Јелкица Славујевић,

Душица Батиста,

Жељана Црнокрак,

Весна Нинковић

 

Техника и технологија

Љиљана Бакић,

Душан Вуксан

 

 

 

Информатика

Младен Алексић

 

 

 

 

Ликовно васпитање

Маја Нагл,

Александра С Јовановић,

 

 

Музичка култура

Марија Згоњанин

 

 

Физичка култура

Здравко Барић,

Љиљана Орловић,

Нада Петровић

Верска настава

Коста Стјепановић,

Милош Гудовић

     

 

 

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.